Modilianum. Revista d'Estudis del Moianès. 2a. època

Núm. 58 Títol del núm.
Editorial Localització Any 2018
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació Cultural Modilianum Contacte
Sumari
Editorial. 3

Francesc DE ROCAFIGUERA I GARCIA. Les pabordies de Santa Maria de l’Estany i el proveïment de la canònica (1151-1229). 5

Daniel VILARRÚBIAS. Un joc de bordons (1580-1581) i la creu processional (1584-1585), obres de l’argenter Antoni Balles, per a la canònica de l’Estany. 23

Josep GALOBART I SOLER. La imatge de la Mare de Déu de l’Estany, restaurada i poada a la presidència del retaule major per l’escultor Jaume Rubió (1608). 41

Jaume CLARÀ I ARISA. La “redescoberta” del monestir de l’Estany durant el segle XIX. 61

Maria BARNADAS I RIBAS. El monestir de Santa Maria de l’Estany: més d’un segle de restauracions arquitectòniques. 85

Apèndix fotogràfic. 113

  Revistes