Estudis Baleàrics

Núm. 105 Títol del núm. Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Alexandre Ballester
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2017
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
PRESENTACIÓ

Josep Ramon CERDÀ MAS. 5

Carles CABRERA. Siau tots benvinguts. 7

BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL

Carles CABRERA. “En torno a la poesia de Quedvedo” de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. 15

Miquel Àngel LLAUGER. L’alba i l’illa dels benaurats. 23

Laia MARTINEZ I LOPEZ. Interpretació del fum del cigarret de després de fer-s’ho amb Rosselló-Pòrcel. 28

D. Sam ABRAMS. Germans en la poesia, la cultura i el país. 35

Maria Antònia PERELLÓ FEMENIA. Ressons poètics de Bartomeu Rosselló-Pòrcel en l’obra de Josep M. Llompart. 55

Josep Ramon CERDÀ. Paraules que cremen. 77

Jaume C. PONS ALORDA. Budellam foscforescent (Tribut espars a Bartomeu Rosselló-Pòrcel en el centenari del seu naixement). 79

Pere Antoni PONS. Bartomeu Rosselló-Pòrcel: vida i versos de fosca i flames. 85

Pere ROSSELLÓ BOVER. B. Rosselló-Pòrcel i el setmanari “Mirador”. 91

ALEXANDRE BALLESTER

Antoni NADAL. Els autors mallorquins “de Barcelona”. 105

Enric GALLÉN. Alexandre Ballester a Barcelona. Història d’una recepció (1965-2006). 113

Maria Magdalena ALOMAR. Aproximació a l’activitat censoral a Mallorca. Un exemple teatral: Alexandre Ballester i “Massa temps sense piano”. 129

Antoni SERRA. Un temps històric i teatral, amb Alexandre Ballester... 147

Ludovic ALLENSPACH. Ànimes illenques bessones i incrustacions suïsses a “Dins un gruix de vellut”. 151

Joan F. LÓPEZ CASANOVAS. Alexandre Ballester i Menorca: memòria d’una vinculació. 159

Ignasi RODA. “Començament a punt de pesta” o “Després de tot, la befa” o “A punt de pesta?” Sobre una obra inèdita d’Alexandre Ballester. 167

M. Genoveva BOYERAS PASCUAL; Josep Maria NADAL SUAU. Crepuscle d’un dramaturg “bo”: el darrer període d’Alexandre Ballester. 175

Maria Laura CANTALLOPS. El poder i l’absurd (Una visió transversal del teatre d’Alexandre Ballester). 188

Miquel SBERT I GARAU. Alexandre Ballester i el folklore: la voluntat i l’estil. 196

Rosa PLANAS. Alexandre Ballester, la porcellana i la pólvora. 209

Francesc GOST. La tribu i el xaman. 213

Melcior COMES. El teló. 217

Jaume FONT. L’ombra del mestre. 219

Elisabet BALLESTER. La carta que mai rebràs. 221

Rafel BALLESTER. Quan trepitjo el carrer. 222

  Revistes