Mestall

Núm. 41 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2017
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA

Marisa ROIG SIMÓ. Sortida a Santa Pau (Garrotxa). 2

L’ASSOCIACIÓ

David MORÉ AGUIRRE. Recercat 2017 a Reus. 3

DOCUMENTS

Rosa ROS. Notes de viatge d’un comerciant de taps de Palafrugell a la vigília de la Primera Guerra Mundial. Eduard Genís a Copenhagen i Istanbul 1904-1909. 5

TROBADES

Brenda NOGUÉ. Seminari. “Rabassa morta i rabassaires (segles XVIII-XX)”. 9

Arnau BARQUER CERDÀ; Eduard DIAZ CAPALLERA. Jornada. “Els inventaris post mortem com a font per a la història social i econòmica”. 11

LLIBRES

David MORÉ AGUIRRE. BURGUEÑO, Jesús; GRAS, M. Mercè. “Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860)”. 12

Pere GUIFRE RIBAS. COMPTE FREIXANET, Albert. “El Alto Ampurdán”. 14

Antonio LÓPEZ ESTUDILLO. COLOMÉ, Josep; PLANAS, Jordi; VALLS-JUNYENT, Francesc (eds.). “Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya”. 15

RECERQUES

Alba PÉREZ ÁLVAREZ. “El mercat de la terra en l’Amer del segle XIV”. 18

Brenda NOGUÉ MORENO. “L’emfiteusi a l’Alt Empordà (1775-1792). Establiments, subestabliments i contractes a rabassa morta”. 19

AGENDA

Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona. XVIII Seminari d’Història Econòmica i Social. “Consum, alimentació i canvi social. Una perspectiva econòmica”. 20

Albert MARTÍ ARAU; Albert REIXACH SALA. Introducció a la lectura de documents notarials de la Catalunya medieval. 20

Victor FARÍAS; Lluís TO; Pere ORTI [et. al.]. Seminari: “el mercat de la terra a l’Edat Mitjana”. Homenatge a Josep M. Salrach. 20

  Revistes