Mestall

Núm. 40 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2016
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
PORTADA

Marisa ROIG SIMÓ. Sortida. Ruta de l’aigua. De la resclosa de Colomers a la resclosa de Canet. 1

L’ASSOCIACIÓ

Lliurament del 14è Premi Mestall. 3

Ares FLIX. Tota una vida entre cabaneres. Pastors: tradició i modernitat. 3

ENTREVISTA

Enric SAGUER; Gabriel JOVER. Salvador Calatayud. 4

TROBADES

Arnau BARQUER CERDÀ; Eduard DIAZ CAPALLERA. XXVII Seminari d’Història Econòmica i Social. “Ingressos, riquesa i dinàmiques socials. Una perspectiva històrica”. 7

Gabriel RAMON MOLINS. IX Congrés sobre sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans. “Recs històrics; pagesia, història i patrimoni”. 9

Rosa CONGOST; Mercè RENOM. X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana “Recursos i territori: perspectiva històrica i nous equilibris”. 11

LLIBRES

David MORÉ AGUIRRE. COSTA I SAVOIA, Ernest. Pous de neu i de glaç. 13

Joaquim ALVARADO I COSTA. BOHIGAS I MAYNEGRE, Jordi. Salvador Albert. Literat i polític republicà al servei del país dels taps. 15

RECERQUES

Ariadna, COMAS LERIA. Els aprenents i l’ofici de teixidor a Castelló d’Empúries (1341-1356). 16

Aina PALAREA MARIMON. Els nivells de vida a la Catalunya baixmedieval a través dels inventaris post mortem: el cas d’Amer (1380-1410). 16

Josep MAS FERRER. Canvis i continuïtats a l’àrea de Santa Coloma de Farners. Una aproximació a partir dels capítols matrimonials. 1750-1805. 18

Marc GIBERT CORTIJO. La masoveria a Llagostera (1910-1975). 18

AGENDA

Seminaris d’història rural. 20

Cursos, jornades, congressos. 20

  Revistes