Paratge

Núm. 30 Títol del núm.
Editorial Societat Catalana de Genealogia Localització Sant Cugat del Vallès Any 2017
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1130-3395
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliaria Contacte
Sumari
ESTUDIS

Joan RIART I VENDRELL. Interès per la genealogia. Què heretem? Con ens influeixen els nostres avantpassats? 11

Salvador-J. ROVIRA I GÓMEZ. Cinc llinatges nobles de la Ribera d’Ebre. 29

GRUP DE TREBALL DE PALEOGRAFIA DE BARCELONA ACOLLIT ALS ASLESIANS DE ROCAFORT. Dos pergamins del municipi de Lladurs (Solsonès)- 39

Gaspar CASALS I COLL. Història d’un mas. Família i successió a Can Jalpí d’Arenys de Munt (segles XIII-XIX). 55

Josep CLIMENT I PARCET. Remenant la història. Fets de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona. 81

Borja DE QUEROL DE QUADRAS. La Baronía de Quadraas, un edificio parlante, su representación nobiliària, genealògica y heràldica. 91

SEMINARI PERMANENT DE PALEOGRAFIA. Diplomatari del Mas Can Fatjó del Molí, de Cerdanyola. 109

Pedro SERRA ROSELL. El infante Fernando de Mallorca, la Gran Compañía Catalana y el Principado de Acaya: sellos y monedes. 141


ESTUDIS BREUS

Ferran MANAU I GRAUPERA. Llegat París – Bussé. 161


RESSENYES

Montse CODINA I VILA. Cartes de l’Isidre a l’Isidre (1860-1870). La vida al segle XIX des d’una masia de Lladurs. Solsonès. 173

Montse CODINA I VILA. Els de Dalt i els de Baix (1875-1915). La vida de finals del s. XIX i principis del s. XX des d’una masia de Lladurs. Solsonès. 175

  Revistes