Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 72 Títol del núm. Han guanyat la dignitat i la democràcia
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2017
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. Han guanyat la dignitat i la democràcia. 3

Notícies de l’entitat. 5

Notícies de la Vila. 7

Llorenç SOLDEVILA I BALART; Pere Lluís SERENTILL; Liliana MURCIA; Jordi PINART. Notes d’un dia que durarà anys. 9

Marc BOSCH DE DORIA. Ferides que uneixen i agermanen. 19

Bernat CALVO CATALÀ. Trenta anys de les eleccions de 1987. 20

Bernat CALVO CATALÀ. Entrevista a Pep Fité, ex regidor del partit Iniciativa Verds a l’Ajuntament d’Argentona. 25

Margarida COLOMER I ROVIRA. Dels fets d’octubre de 1934 als de 2017. 27

Rosa VILA. Per si encara si som a temps. L’expressió: anar a la quinta forca. 28

Francesc VILLÀ. Els components del Somanent no s’estaven de res. 29

Jaume LLADÓ I FONT. Agraïment de Jaume Lladó i Font. 32

Maria Josep CASTILLO. Carrer Barcelona, de Mataró. 36

Llorenç SOLDEVILA I BALART. La Cara. Any Puig i Cadafalch a Argentona. 37

Enric SUBIÑÀ I COLL. La Creu. 1-O a Dosrius i Canyamars. 37

  Revistes