Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí - Centre d'Estudis Rubinencs

Núm. 67 Títol del núm. Escoles Ribas: 100 anys (1916-2016)
Editorial GRUP COL·LABORADORS MUSEU RUBÍ Localització Any 2016
Periodicitat ANUAL ISBN/ISSN 1130-8125
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí - Centre d'Estudis Rubinencs Contacte 600793022
Sumari
Presentació. 1

Jordi VILALTA MARTÍNEZ. Les Escoles Ribas: 100 anys educant (1916-2016). 2

Jordi VILALTA MARTÍNEZ. Josep Borràs, testimoni dels primers temps de les escoles. 38

Pere BEL. La filla del jardiner. 40

Els himnes de les escoles. 42

Alguns records i anècdotes. 43

Bibliografia i agraïments. 48

Jordi FONT URGEL. Nova aportació al monetari d’època imperial romana del Museu de Rubí. 50

Jordi VILALTA MARTÍNEZ. Noticiari gener – juny 2016. 53

Àngel M. HERNÁNDEZ CARDONA. Cecília Vallhonrat, una llevadora natural a Rubí.

  Revistes