Quaderns d'estudi

Núm. 11 Títol del núm. Taller barri Collblanc- la Torrassa. Associacionisme 1960-19
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 1995
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 15,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Una anotació previa

El pes de la tradició
-La formació del barri
-La difícil postguerra. Parròquies i entitats

L'associacionisme els anys seixanta

La dècada reivindicativa
-La lluita contra el Pla Parcial
- Noves preocupacions
-Cap a la festa de la discòrdia
- Units haguessim aconseguit més coses

Conclusions

Cronologia

Bibliografia

  Revistes