Mestall

Núm. 39 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2016
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
Marisa ROIG SIMON. La nova junta directiva. 1

Rosa CONGOST I COLOMER. Pierre Vilar i el suro als anys 30 del segle XX. 2

Enric SAGUER. Un registre interromput: el padró d’habitants de 1936. 4

Joaquim TREMOLEDA. Un mar de vinyes. 8

Neus SÁNCHEZ PIÉ; Joan Maria QUIJADA BOSCH. La família i les dinàmiques socials a l’Àntic Règim. II Jornades d’Història Mn. Sanç Capdevila i Felip. 9

David MORÉ AGUIRRE. Recercat 2016 a Vic. 10

Rosa CONGOST. Ressenya. Ricard García Orallo. “La terra a subhasta: Crisi, endeutament i despossessió al món rural català de finals del segle XIX”. 12

Albert TESTART I GURI. Ressenya. Pere Bosch. “La lluita per la terra. Solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1936). 13

Albert REIXACH SALA. Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona, 1345-1445. 14

Albert SERRAMONTMANY. Nivells de vida, dinàmiques socials i canvi històric. L’àrea de Besalú, 1750-1850. 15

  Revistes