Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 66 Títol del núm. El Catàleg del Patrimoni Històric i Natural d'Argentona
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2016
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. 3

NOTÍCIES DE L’ENTITAT

Substitució de la placa dedicada a Dolors Monserdà. 4

“Per si encara hi som a temps”. Nova secció. 4

Exposició “La retirada republicana. 1939”. 5

Presentació de la tesi doctoral d’Enric Subiñà sobre el Maresme medieval. 5


NOTÍCIES DE LA VILA

Ubicació de la nova biblioteca. 6

Presentació del llibre de Bernat Calvo sobre “El centenari del Centre Parroquial”. 7

Presentació del llibre “(A)ïllat. Històries d’un nàufrag a Creta”, d’Oriol Alsina i Iglèsies. 7


Enric SUBIÑÀ I COLL. El Catàleg del Patrimoni Històric i Natural d’Argentona. 8

Quica ALBERT; Rosa VILA. Per si encara hi som a temps. 12

Montserrat GARRIGA. L’exili republicà: de la retirada a la resistència. 13

Llorenç SLDEVILA I BALART. Textos d’un exili. 14

Alexandre CIRICI PELLICER. Perpinyà 1939, vist per un exiliat. 18

Bernat CALVO. L’Esteve Canal, un argentoní que ens ha deixat. 20

Josep ARENAS I PONSA. “Crit”, el mitjà de comunicació local que ara tindria cinquanta anys. 23

Llorenç SOLDEVILA I BALART. Dolors Monserdà i Argentona. 27

Lluís SERRA i Llorenç SOLDEVILA. I de l’Aixernador, què n’hem de fer?29

Maria Josep CASTILLO. Llibres a raig. 31

Enric SUBIÑÀ i Francesc VILLÀ. La cara i la creu. 33

  Revistes