Quaderns d'estudi

Núm. 29 Títol del núm. La gestió del medi ambient a l'Hospitalet
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2015
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Presentació. 7

PASCUAL VIVES, Genís. L’educació ambiental a les escoles de l’Hospitalet. 11

FOLCH MANZANARES, Marc. L’urbanisme i la mobilitat com a eines per la transformació de les nostres ciutats. 35

CASANOVA ACHA, José Luis. També canvia el clima a l’Hospitalet? 47

GUTIÉRREZ, Ricard. Actualització del catàleg de la fauna vertebrada i elements prioritaris per a la conservació de la biodiversitat a l’Hospitalet de Llobregat. 65

VILA, Jesús A. La lluita per la qualitat de vida. Deixalles, pudors i fums. 85

PRIETO CABEZA, David. De l’Agenda 21 a l’smart city. Un nou canvi de paradigma per afrontar els reptes mediambientals de la ciutat de l’Hospitalet? 131

  Revistes