Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 63 Títol del núm. Els picaportes, un art popular poc valorat
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2015
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. El jovent arriba al govern municipal. 3

NOTÍCIES DE L'ENTITAT

SUBIÑÀ, Enric. Mort de Manel Salicrú. 4

NOTÍCIES DE LA VILA

La Diada a la Meridiana. 5

LLADÓ, Josep. Lliurament de premis de la Mostra Literària del Maresme (fase local). 5

TORRES, Jordi. Presentació del llibre "La Font Picant d'Argentona. Del Balneari Prats al Manantial Burriac 1783-2010. 6

VILLÀ, Francesc. Repicatruges electors. 7


PATRIMONI

VILLÀ, Francesc. Els picaportes, un art popular poc valorat. 10


ENTITATS

CALAFELL, Carme; BATLLE, Joan. Càritas d'Argentona. La seva història i activitats. 16

PINART, Jordi. Dietari argentoní (5). Pàgines centrals

MARFÀ, Oriol; GARCÍA, Vicente; ARNAU, Miquel. Aljubs, cisternes, safareigs de vinya. Patrimoni rural oblidat de les vinyes del Maresme (I). 23


LLIBRES A RAIG

CASTILLO, Maria Josep. Dos llibres totalment argentonins. 27


LA CARA I LA CREU

SUBIÑÀ I COLL, Enric. Excavacions a la plaça de l'Església.

SOLDEVILA I BALART, Llorenç. La suburbalització dels horts. 30

  Revistes