Miscel·lània d'Estudis Santjustencs

Núm. 19 Títol del núm. La història de 50 dones de la primera meitat del s. XX
Editorial Localització Sant Just Desvern (Barcelona) Any 2015
Periodicitat ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte
Sumari
Primera part. La història, l'experiència i la vida. 15

1.- La família d'origen, la llar i l'afectiva, per Anna López de Eguilaz Santisteban. 17
1. Les dones i les seves famílies d'origen. 18
2. L'espai de la llar. 35
3. Distribució de feines a la llar dels pares. 42
4. Economia domèstica, distribució dels diners. 51
4. Normes i horaris. 56
6. El patriarcat. 60
7. Coneixements domèstics. 63

2.- Vida laboral, per Montserrat Torra i Puigdellívol. 67
1. Treballar de nena. 68
2. Treballar als 14-15 anys. 70
3. Treballar a la fàbrica. 71
- La fabriqueta
4. Estudiar una carrera i treballar. 76
5. Despatxar. 78
- Les dependentes
- Les botigues
- Les masies
6. Servei domèstic. 86
7. Modista, cosir. 88
8. L'ensenyament: mestres i professores. 89
10. L'emigració. 95
11. Les administratives, les funcionàries. 98
12. Empresa pròpia. 99
13. A mode de conclusió, moltes feines, una feina, cap. 101

3.- Moviments migratoris, per Gina Pol i Borràs. 105
1. Els motius del moviment migratoria. 107
- Migració en temps de conflicte: l'esclat de la Guerra Civil
- Migració en temps de conflicte: la derrota del bàndol republicà
- Migració en temps de conflicte: la Segona Guerra Mundial
2. Migració per activisme obrer: ajudar l'immigrant. 121
3. Migració per motius de feina: millorar les condicions de vida. 123
- Sant Just Desvern: anys vint-trenta
- Sant Just Desvern: anys quaranta-seixanta
Nascudes en altres pobles de Catalunya
Nascudes fora de Catalunya
- Sant Just Desvern: anys seixanta-vuitanta
4. Migració per motius d'amor: el matrimoni amb un santjustenc. 133
5. Migració d'origen santjustenc. 135
6. L'arrelament a Sant Just Desvern. 137

4.- Vida afectiva: la parella i la formació de família pròpia, per Judith Cobeña i Guàrdia. 141
1. Introducció. 142
2. Prometatge, nuviatge, casament i viatge de noces. 146
3. Casa i família pròpies. 154
4. La vocació. 161

5.- Educació, per Romi Porredón Capdevila. 169
0. Reflexió sobre el món de l'educació. 169
1. Educació pròpia. 171
- Educació bàsica a la primera i segona dècada del segle XX: monarquia i principis de la dictadura primorriverista
Les Escoles Nacionals
Les Escoles de l'Ateneu
Altres escoles
- Educació bàsica als anys trenta: anys de la República i de la guerra
Les Escoles Parroquials Núria
- Educació bàsica als anys quaranta: postguerra i franquisme
- Jocs de carrer, a l'escola i les joguines de casa
2.- L'educació en l'edat adulta. 205
- Formació universitària
- Altres estudis no universitaris
- Formació en llengües/formació bàsica/ formació complementària
3. L'educació dels fills. 212
4. A tall de conclusió. 220

6.- Fets històrics. República i Guerra Civil, per Arnau Cònsul Porredón. 221
1. La República. 222
- Els anys de la República (i potser una mica abans i tot)
- L'Exposició Universal
- El 14 d'abril de 1931
- En Daniel Cardona i els Fets del 34
- Imatges i estampes d'un temps únic (i irremisiblement perdut)
2.- La Guerra Civil. 230
- La manca de queviures i la fam
- Proveïment i queviures
- El terror dels bombardejos
- Refugiats
- Educació en temps de guerra
- La guerra, pas per pas
- Records familiars de la guerra

7.- Vida associativa i oci, per Domingo Padró Hernández. 261
1. El ball. 262
2. L'excursionisme. 264
3. El cinema. 266
4. El teatre. 266
5. La lectura. 267
6. Els viatges. 268
7. L'Ateneu. 271
8. La música. 274
9. Festes i celebracions religioses. 275
10. Altres aficions. 277
11. L'estiueg. 280

8.- Repressió política. Activisme social, per Pere Font i Grasa. 285
1. Repressió franquista. 286
2. Resistència i conspiració contra el règim. 289
3. Activitats des de la religió. 294
4. Activisme cultural i educatiu. 297
5. Activisme social. 300
6. Activisme polític. 306

9.- Fets històrics: dones sota el règim franquista, per Úrsula Farràs Porta. 315
1. Els anys de la postguerra. 316
2. Els anys del franquisme. La desafecció amb el règim. 327
3. Les actuacions reivindicatives i la mort de Franco. 339

10.- El paper de la religió, per Palmira Badell i Farigola. 345
1. Record de la Primera Comunió. 346
2. Les dones i el nacionalcatolicisme a la postguerra. 349
3. La influència de l'Església sobre la societat d'aquells temps. 350
4. Participació a la vida parroquial. 355
- Una vocació religiosa
5. Creença i grau de pràctica de les famílies. 360
6. L'Església actual amb la perspectiva del temps. 361

11.- Apunts de gènere, per Costi Rubio García. 365
0. Introducció. 366
1. Consciència de les diferències i desigualtats entre els gèneres. 371
- Eren conscients de les desigualtats
- Com algunes dones reprodueixen els rols patriarcals
- Dones que trenquen amb els estereotips masclistes que estableix el patriarcat
- El patriarcat i el control sobre les dones: l'educació i les limitacions a la seva llibertat
2. Consciència dels canvis en les relacions de gènere. 385
- Protagonistes d'aquests canvis: les dones
- La doble presència
- Contradiccions entre el reconeixement dels canvis i el manteniment dels límits, producte de la tradició
3. Què han de conquerir encara les dones? Què falta per aconseguir la igualtat real entre dones i homes? 403
- Independència econòmia i igualtat salarial
- "Ajudar a casa"
- Canvis sobre el consum. Per un consum més responsable
- Sobre el futur de les dones
4. A manera de conclusions. 415
Lectures consultades. 417

Segona part. Síntesis biogràfiques. 419

  Revistes