Studium Medievale: Revista de Cultura visual-Cultura escrita

Núm. 3 Títol del núm.
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Localització Besalú Any 2010
Periodicitat ISBN/ISSN 2013-1992
Preu Estat de publicació
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari

  Revistes