Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 25 Títol del núm.
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 2012-2013
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
MORA POUS, Victòria. Pròleg. 7

DOMEDEL PORTABELLA, Lourdes; LLADÓ MORENO, Lourdes; PARET PEY, Josep. Conservació i restauració del retaule de Sant Joan Evangelista del Reial Monestir de Santes Creus. 9

FELIP I SÁNCHEZ, Jaume. Una nova obra arquitectònica atribuïble al mestre Bartomeu de Girona (segles XIII-XIV): Santes Creus i Girona. 37

VINYOLES VIDAL, Teresa. Visió de la mort a l'Edat Mitjana. 57

DALMAU VINYALS, Marc. Història de la granja cistercenca de la Tallada, priorat de Santes Creus. 73

SAURET GENDRE, Joan. El monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses. 119

MORA POU, Victòria. In Memoriam. 141

  Revistes