Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 44 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2010
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Notícies de l'entitat. 4

FARELL, David. Argentona s'interessa per la restauració de la Via de Parpers. 4

LLADÓ, Julià. A la memòria de Lluís Parera i Cusí. 5

ALSINA, Jordi; MARFÀ, Martí. Argentona festiva (I). 7

COLOMER, Margarida. Josep Buera i Piquer. Testimoni argentoní de la lleva del biberó. 11

ROS, Pere. La sardana de "Les fonts d'Argentona". 14

PADRÓS I MARFANY, Pep. Breu cronologia de la font Picant d'Argentona. 17

BUSQUETS, Francesc; GURRERA, Miquel. La Via de Parpers. 20

PUIG I MORENO, Gentil. Els usos lingüístics a Catalunya del Nord. 24

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. 31

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 32

  Revistes