Mestall

Núm. 27 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2010
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu no ve Estat de publicació
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
Portada. La recerca i la seva organització
La Universitat i els centres d’estudis
Una certa idea de la història...
Entrevista. Rui Santos
Sortida: La Masia Mariona, al peu del Montseny. L'Associació participa a la XV Trobada de Centres Gironins. Recercat 2010 a Badalona
Notes de lectura. Josep Gordi Serrat: L’evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del segle XX
Llibres. Xavier Soldevila i Temporal: Crèdit i endeutament al comtat d’Empúries (1330-1335). Chris Briggs: Credit and Village Society in Fourteenth-Century England. Pere Sala i Jordi Nadal: La contribució catalana al desenvolupament de la indústria surera portuguesa
Recerques. Josep Portell i Tapias: Les dispenses matrimonials d’impediment al Bisbat de Girona a finals del segle XIX. Una exploració. Eugeni Cros Arnay: La reconstrucció familiar a partir de les dispenses matrimonials per impediment. El cas de la parròquia de Sant Pere de l’Escala
Arxius. Excepcional donació de 235 pergamins (segles xIII-XVII) a l’ACAE

  Revistes