Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 43 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2010
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Notícies de l'entitat. 4

LLADÓ, Julià. Ruta literària del CEAJC a Prats de Molló i la Presta. Una cruïlla de vents de la història. 6

COLOMER, Margarida. Viatge a Mauthausen. 8

LLADÓ, Josep. Roda el món. 13

SOLDEVILA I BALART, Llorenç. Una boira que entela massa la memòria històrica. 17

LLANAS, Manuel. Presentació de la Geografia literària dels Països Catalans. 19

Tardor Literària, octubre 2010. Mirades de dins i de fora. 22

BIGORRA I RIUS, Rafel. Una nissaga memorable. 24

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. 25

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 29

  Revistes