Cinga

Núm. 9 Títol del núm. Miscel·lània
Editorial IEC Baix Cinca Localització Fraga Any 2005
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 978-84-878
Preu 9 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA Contacte
Sumari
PALACIO FERNÁNDEZ, Alicia. De qui es tu, "majo"? Les motades de Saidí

Pròleg. 7
Introducció
1.- Introducció metodològica. 9
2.- Introducció historicogeogràfica i demogràfica de Saidí. 10
Inventari toponímic
1.- Llistat alfabètic i fonètic. 13
2.- Classificació tipològica. 24
Comentaris a algunes de les motades. 33
Conclusions. 54
Bibliografia. 55
Agraïments. 56

MORET COSO, Hèctor. La llengua del riu. Notes a l'entorn d'algunes actituds socials dels habitants de l'Ebre i la llengua catalana. 57

PASCUAL PANADÉS, José María. Els lligams entre Saidí i Escaladei segons la documentació cancelleresca (esborrany). 69

  Revistes