Cinga

Núm. 6 Títol del núm. Societat
Editorial IEC Baix Cinca Localització Fraga Any 2002
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 978-84-878
Preu 6 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA Contacte
Sumari
BACHES, Ruth.

A tall d'introducció. 7
Anàlisi demogràfica. 9
Relació d'institucions i serveis que preten. 25
Identificació de necessitats. 41
A tall de conclusió. 49
Annex 1. 55
Annex 2. 57
Bibliografia. 64

BAILO, Paco; CRUZ, Josep Lluís. Emigració i escola al Baix Cinca. 65

  Revistes