Cinga

Núm. 2 Títol del núm.
Editorial IEC Baix Cinca Localització Fraga Any 1998
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 978-84-878
Preu 6 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA Contacte
Sumari
SAMPIETRO SOROLLA, Montse. La lucha del bien contra el mal. Los capiteles de San Pedro de Fraga. 11

CRUELLAS GRAU, Óscar. Fraga al segle XIX. Població i economia. 39

CASTÁN ANDOLZ, Ignacio. Les guerres carlines a la comarca del Baix Cinca i l'actitud política de la pagesia. 67

IBARZ IBARZ, Antoni. L'evolució de la policia a Espanya (1808-1908). 73

SALLERAS CLARIÓ, Joaquín. Enfrentamiento entre fragatinos en la Fraga de 1392. 133

SALLERAS CLARIÓ, Joaquín. Penalitats de la fidel vila de Fraga. 145

  Revistes