Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 40 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2009
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Notícies de l'entitat. 4

LLADÓ, Francesc; LLADÓ, Julià; SOLDEVILA, Llorenç. Socis d'Honor de l'entitat. 6

SUBIÑÀ, Enric. Josep Lladó i Pascual, poeta i publicista. 10

LLADÓ, Josep. L'Encliclopèdia d'Argentona. 13

SUBIÑÀ, Enric. El deteriorament i la "destrucció" de les nostres masies. Té aturador?

CALVO, Bernat. La casa Escoda anirà a terra. L'eixample d'Argentona ho lamenta. 21

PINART, Jordi. Rituals funeraris a l'Argentona dels segles XVI i XVII. 23

LLADÓ, Francesc. El compromís d'Argentona durant la guerra dels Segadors. 28

CASTILLO, Maria J.; SOLDEVILA, Llorenç; COLOMER, Margarida. La Tardor Literària. 30

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. 37

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 40

  Revistes