Quaderns d'estudi

Núm. 22 Títol del núm. El Centre d'Estudis de l'Hospitalet: un repte ciutadà.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2009
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 15,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Presentació. M. Pilar Massana, presidenta del CEL'H.

Els orígens del CEL'H (1983-1993). Jaume Botey Vallès.

La història, sempre present. Carles Santacana.

L'Hospitalet és escola. Carme Alzaga, Júlia Costa i Joan Camós

Conèixer la immigració: fer ciutat. Clara Carme Parramon Homs.

El CEL'H i l'associacionisme. Manuel Domínguez López.

El debat sobre el territori: de l'"aportació" a la "contribució". Jesús A. Vila.

Babel'H: una bibliografia coral en un centre d'estudis participatiu. Cristóbal Urbano.

Les publicacions del CEL'H. Miguel Solana.

Reflexió sobre la presència del CEL'H als mitjans de comunicació de l'Hospitalet. Núria Toril.

El Centre d'Estudis de l'Hospitalet i el treball en equip com a model de funcionament. Marcel Poblet Romeu.

Cinquanta-dues opinions sobre el CEL'H i el seu paper a la ciutat.

Totes les juntes directives de l'entitat.

Cronologia.

  Revistes