Quaderns d'estudi

Núm. 21 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 2009
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu 15,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Les dones en el moviment associatiu de l'Hospitalet ( 1960-19879).Una aproximació a través de la història oral. Míriam Ojeda Martínez

Mujeres peruanas, ciudadanas de l'Hospitalet, María Isabel Tovar

L'Hospitalet i la immigració. Catalanistes i anarquistes als anys trenta, Joan Camós

El retaule de Sant Roc, Roberto Díaz Besteiro

Territori de Barcelona o terme de l'Hospitalet?. Els conflictes per a l'explotació de les pastures, segles XV- XVIII, Josep M. Bringué i Portella

Els motins contra les quintes a l'Hospitalet i el seu entorn, Manuel Domínguez

Les parròquies de l'Hospitalet a partir dels anys 60, Jaume Botey

  Revistes