Quaderns d'estudi

Núm. 6 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 1988
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
El barri de santa Eulàlia de Provençana: elements per a una crònica per Ramon Breu
El barri de Sant Josep per José Manuel Morales
El nomenclàtor de carrers de l'Hospitalet de Llobregat per Joan Camós
Breu història de l'excursionisme organitzat a l'Hospitalet per Jaume Ramon

  Revistes