Quaderns d'estudi

Núm. 3 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 1987
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
L'agricultura a l'Hospitalet de Llobregat i la seva connotació amb el Baix Llobregat, per Francesc Ribas.
Activitat econòmica a l'Hospitalet 1930-1980. La contribució industrial, perJoan Camós i Mercedes González Fanjul.
Població, mercat de treball i empreses a l'Hospitalet de Llobregat, per Gabriel Cortes i J. Carlos Sauri.
L'atur i l'ocupació juvenil a l'Hospitalet, una qüestió de ciutat, per Carles Barba i Rafael Ruiz de Gauna.
Aproximació a la història del barri Sanfeliu, per Antoni Mataix.

  Revistes