Quaderns d'estudi

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 1987
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Presentació
A la XXXI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos
La Música a l'Hospitalet, 1940-1976
Les primeres perforacions artesianes a la marina de l'Hospitalet, 1986-1908
Caracterització de l'agricultura del Baix Llobregat com a prototipus d'agricultura periurbana
La indústria de l'Hospitalet avui. Perspectives de reindustrialització a curt termini
La mobilitat obligada a l'Hospitalet, segons el padró del 1981

  Revistes