Quaderns d'estudi

Núm. 7 Títol del núm.
Editorial CEL'H Localització L'Hospitalet Any 1989
Periodicitat anual ISBN/ISSN B-31/93-88
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
Pluges i inundacions a l'Hospitalet per Miguel Sanz i Parera
Les transformacions geogràfiques recents en el delta del Llobregat. Sector del Cap del Riu per Jaume Ríos i Calvet

  Revistes