Ripacurtia

Núm. 6 Títol del núm. Les relacions econòmiques entre Catalunya i Aragó. Present,
Editorial CERIb Localització Benavarri (Ribagorça) Any 2008
Periodicitat Anual ISBN/ISSN 1696-8530
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb) Contacte revista.ripacurtia@cerib.org
Sumari
Editorial. 7

DOSSIER. LES RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE CATALUNYA I ARAGÓ: PASSAT, PRESENT I FUTUR

MORELL, Ramon. Àrees de mercat, dimensió i relacions econòmiques: el cas específic de la Franja de Ponent. 17

VICEDO, Enric. Producció, comercialització i condicions de vida a la Franja. El Baix Cinca i la Llitera als segles XVIII i XIX. 41

MARTÍNEZ, Josep Manuel. La comarca de la Llitera davant la demanda catalana del segle XVIII: territori, economia i comerç. 69

ALDOMÀ, Ignasi. Lleida i Aragó: un futur millor per a un veïnat i una relació indefugibles. 99

SANCHO, Alexis. Territori i complexitat. Notes sobre les comunicacions viàries i el paisatge a la Terreta. 115.


MISCEL·LÀNIA

ESPLUGA, Josep Lluís. Sobre la desaparició de la Franja. Noves fronteres, nous habitants i algunes dificultats per configurar una unitat catalanòfona dins d'Aragó. 131

LÓPEZ, Ignasi. Antroponímia de la Ribagorça (segles IX-XIV). 151


TREBALLS I ESTUDIS

MASSONS, Joan. Recensió de la tesi doctoral "La rendibilitat de les estacions catalanes d'esquí alpí". 185

SANCHO, Alexis. La Terreta: síntesi territorial i transformació del paisatge. 191

VIRUETE, Roberto. Reseña de la tesis doctoral "Aragón en la época de Ramiro I". 193

VIRUETE, Ricardo. Alguns trets verbals del català de Benavarri. 199

  Revistes