Estudis Baleàrics

Núm. 88/89 Títol del núm. Un segle d'ocenografia a les Balears
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2008
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari

  Revistes