Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 37 Títol del núm. Argentona i l'Any Rodoreda
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2009
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5.00€ Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Enric Subiñà. II trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. 4
Julià Lladó. I Jornada Institut Ramon Muntaner. 6
Maria J. Castillo, Rosa Vila i Llorenç Soldevila. Tardor Literària 2008. 7
Araceli Ferrer. Itinerari Rodoreda. 11
Cristina Villa. II Festival Fotogràfic Alfons Güell. 13
Leandre Vilallonga. Voluntaris catalans a la Gran Guerra 1914-1918. 15
Francesc Lladó. Els processos migratoris a les terres de parla catalana. 19
Francesc Lladó. nomenament de mestre. 21
Francesc Villa. Argentona a la primera època d'"El Maresme" a l'any 1970 (i VI). 23
Maria Josep Castillo. Llibres a raig. 28
Aigua Clara. La Cara i la Creu. 30

  Revistes