Quaderns de la Selva

Núm. 19 Títol del núm.
Editorial Localització Any 2007
Periodicitat anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
Elvis Mallorquí Garcia, Una qüestió de toponímia: el domini senyorial del clergue Guillem Gaufred a Riudellots de la Selva l'any 1265 p. 7-60

Montserrat Moli Figola, Dones fortes de la Selva i Osona en la Revolta Catalana de 1640 p. 61-86

Josep M. Grau Pujol, Roser Puig Tàrrech, La Guerra dels Nou anys a la vegueria de Girona a través del testimoni de la Milícia Urbana de Reus (1693-1695) p. 87-110

Agustí M. Vilà Galí, El traginer Salvador Austrich Burcet p. 111-130

Alberto Aguirre Martín, Notes sobre troballes de terra sigil·lata sud-gàl·lica al jaciment de Ses Alzines (Tossa) p. 131-148

Ricard Teixidor i Palau, El mas Horta del Molí (1207-2007). Vuit segles d'història d'un mas de Brunyola p. 149-162

Narcís Figueras Capdevila, Pep Vila, Anna Maria Corredor, Uns frares d'Hostalric a les Cent Nouvelles nouvelles (s. XV). Història d'un delme cobrat (p. 163-188)

Ressenyes i bibliografia comarcal p. 189-216

Informacions del centre p. 217-231

  Revistes