Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 33 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2008
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5,00 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Enric Subiñà, Sortida a Besalú, p. 4

Oriol Vaquer, 15 anys de Diables, p. 5

Maria J. Castillo, Maria Lluïsa Navarro, Enric Subiñà, Llorenç Soldevila, Tardor Literària 2007, p. 9

Rosa Vila, I Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, p. 13

Carles Martínez, Sobre la romanitat del camí antic de Parpers, p. 15

Rosa Almuzara, Llorenç Soldevila, Bartomeu Roig, in memòriam, p. 22

Lluís Serra, El Nen Jesús de Catalunya, p. 25

Alexis Serrano Méndez, Prospecció geofísica al jaciment arqueològic medieval de Sant Pere de Clarà, p. 26

Francesc Villà, Argentona a la primera època de "El Maresme" a l'any 1970 (i II), p. 28

Maria Josep Castillo, Llibres a raig, p. 32

Aigua clara, La Cara i la Creu, p. 34

  Revistes