Revista de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1954
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 6,00 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
Núm. 1 (fasc. únic). Any 1954

FORT I COGUL, E., Noticias sobre Fray Tomás de Vidal y de Nin, Abad de Santes Creus. pp 3-26.

DOMINGUEZ BORDONA, J., Un inventario de Sacristía de Santes Creus (1574). pp 27-39.,

DURAN I CAÑAMERAS, F., ¿Un intrús a les sepultures de l'Aula Capitular de Santes Creus? pp 40-42.

SARDA I PUJADES, Francesc de P.,Un abat de Santes Creus mort ienterrat a Rodonyà. pp 43-46.Núm. 2 (fasc. únic). Any 1955

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet pp 65-74.

VIVES I MIRET, J., El enigma del Claustro posterior de Santes Creus. pp 75-94. fig.1-7.Núm. 3 (fasc. únic). Any 1956

MIQUEL, Francesc A., Un gran lul×lista de Santes Creus: Fra Jaume Gener. pp 117-156.

VIVES I MIRET, J.,Una réplica contemporánea del gran rosetón del Monasterio de Santes Creus. pp 157-159.

FORT I COGUL, E.,Una comissió del Capítol General del Císter als abats de Poblet i de Santes Creus. pp 160-161.Núm. 4 (fasc. 1). Any 1957

FORT I COGUL, E., In memoriam. Joaquim Guitert i Fontseré. pp 171-202.

RIU, Manuel. ,¿Monjes de Santes Creus en El Soler de Gramoneda? pp 203-206.

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea Bibliográfica de Santes Creus y de Poblet: II - Dos manuscritos recuperados. pp 207-210.Núm. 5 (fasc.2n). Any 1957

FORT I BUFILL, Xavier. , Valldaura i la Procura de Santes Creus a Barcelona. pp 221-224.

MIQUEL, F.A., Pedro de Puigverd, obispo de Urgel y monje de Santes Creus. pp 225-231.

MADURELL MARIMON, J. Ma. , i FORT I COGUL,E., Excerpta documental de Santes Creus. pp 232-245.Núm. 6 (fasc.1). Any 1958

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea Bibliográfica de Santes Creus y Poblet III – Folletos relativos a los dos monasterios. pp 269-277.

MATEU I LLOPIS, F., Aspectos de la Historia de Santes Creus en el siglo XII. pp 278-287.

FORT I COGUL, E., Notícies biogràfiques de Fra Isidre Domingo, monjo de Santes Creus, natural de Vila-rodona. pp 288-296.

FORT i BUFILL, F-X.,Excerpta documental de Santes Creus. pp 297-301.Núm. 7 (fasc. 2). Any 1958

-----,El Cister en Santes Creus: VIII centenario de su establecimiento. pp 309-312.

VIVES I MIRET, J., La restauración de los ventanales de la galeria septentrional del claustro de Santes Creus. pp.313-316

MIQUEL, FRANCESC A., Pere Serraxó, abat de Santes Creus. pp 317-318.Núm. 8. Any 1959

MIQUEL, FRANCESC A., Santes Creus i el Cisma d'Occident. pp 329-337.

VIVES I MIRET, J., El proyectado claustro cisterciense de Santes Creus. pp 338-348.

MADURELL MARIMON, JOSEP Ma. , Excerpta documental de Santes Creus. pp 349-360.Núm. 9. Any 1959

FORT I COGUL, E., Santes Creus i el canvi de dinastia a primeries del segle XV. pp 361-373.

VIVES I MIRET, J., Els tres palaus reials de Santes Creus. pp 372-386.

SELVAT, A., L'alliberament dels presos a Santes Creus. pp 389-391.

VIVES I MIRET, J., El archivo de Santes Creus, restituído al Monasterio. pp 392-394.

  Revistes