Revista de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 2 Títol del núm.
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1960
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 6,00 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
Núm. 11. Any 1960

COCHERIL, Maur. , L'abbé de Poblet dom Pere Caixal et la "Peregrinatio Hispanica" de frère Claude de ronseval. pp 2-31.

MERCADER, Joan. , Un "cap-breu" senyorial a les acaballes de l'àntic règim. pp 32-37.

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y Poblet. IV. Sobre el abad Bassa de Santes Creus. pp 38-42.

VIVES I MIRET, Josep, Los esgrafiados de Santes Creus. pp 43-45.Núm. 12. Any 1960

DOMINGUEZ BORDONA, J., Miscelánea Bibliográfica de Santes Creus y Poblet -V:Una imagen cuatrocentista de Poblet y Scala Dei. - VI: Una importante colección de ediciones griegas. pp 49-63.

MIQUEL, Francesc A., Tres monjos de Santes Creus, destacats forjadors de la Congregació setcentista. pp 64-68.

FORT I COGUL, E., Sant Antoni Maria Claret a Santes Creus. pp 69-78.Núm. 13. Any 1961

VIVES I MIRET, J., El Maestro Reinard des Fonoll "lapicida" inglés en Cataluña (1320-1360). pp 97-109.

SELVAT, A., L'enterrament dels Tarragona. pp 110-113.

MARTINEZ FERRANDO, J.E., El Monasterio de Santes Creus en la Crónica de Pedro el Ceremonioso. pp 114-117.

MARTINELL, César. , Prestigio del desprestigiado retablo de Santes Creus. pp 118-120.

MIQUEL, Francisco A., Un profesor eximio de Santes Creus en el siglo XVII: Fray Pablo Miracle. pp 121-130.

FORT I COGUL, E., Magí Vidal i Ras. pp 131-136.Núm. 14. Any 1961

RIU, Manuel. , Formación de las zonas de pastos veraniegos del monasterio de Santes Creus en el Pirineo, durante el siglo XII. pp 137-153.

SELVAT, A., L'enterrament dels Aguiló. pp 154-157.Núm. 15. Any 1962

DURAN CAÑAMERAS, F., La influencia italiana en los sepulcros reales de Santes Creus. pp 185-190.

CABESTANY I FORT, Joan-F. , Un privilegio a favor de Santes Creus. pp 191-193.

FERRANDO, Llorenç, Santes Creus i la Congregació d’Aragó. pp. 194-198.

CASTELLFRANC, B.M. de. , Una aportació perpètua del Casal Reial de Barcelona-Aragó al Capítol General Cistercienc. pp 198-210.

FORT I COGUL, E., L'amador de la gentilesa i Santes Creus. pp 211-221.

GALOBARDES (Guadalupe), Excerpta documental de Santes Creus., pp. 222-229.

[Hi coHaboren: Ángel RUIZ, Núria CASAS, Micaela JAMAR, F.-X. FORT I BUFILL i Josep M». MADURELL I MARIMON].Núm. 16. Any 1962

FORT I COGUL, E., Noticies històriques de Santes Creus. I (Còdex 459 de l'A.H.N. de Madrid). pp 233-267.Núm. 17. Any 1963

SELVAT, A., El "Miraculum beate virginis Marie". pp 281-285.

FORT I COGUL, E., Per què Pere el Gran fou enterrat a Santes Creus i no a Poblet. pp 286-287.

MIQUEL, Francesc A., Santes Creus i el rei Martí. pp 288-294.

FORT I COGUL, E., Notícies històriques de Santes Creus (Ms. Baluze 239 de la Bibl. Nat. de París). pp 295-313.Núm. 18. Any 1963

COLOMER, Ignasi Maria.,Toponímia cartogràfica de Santes Creus. pp 330-334.

FORT I COGUL, E.,Una contribució important al coneixement de l'escola historiogràfica de Santes Creus. pp 335-337.

-----,Llibre de fundacions. pp 338-341.

CABESTANY I FORT, Joan-F. i MIQUEL, Francesc A., Excerpta documental de Santes Creus. pp 342-363.Núm. 19. Any 1964

SELVAT, A., L'abat Modolell. pp 377-381.

SELVAT, A., Un vilatà de Montblanc, vasall de Santes Creus. pp 382-384.

MIQUEL, Francesc A., Incidència entre Montblanc i Santes Creus, en el segle XV, per causa de La Guàrdia dels Prats. pp 385-391.

FOLCH, Artemio. , Una réplica de la nota històrica de La Dernosa en un códice madrileño. pp 392-398.

[FORT I COGUL, E.], El manual de fra Bernat Tous. pp 399-406.

IGLÉSIES, Josep. , Sobre la reconquesta del territori de Santes Creus. pp 407-419.

VIVES I MIRET, J., El portal del claustre. pp 420-424.

  Revistes