Revista de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 3 Títol del núm.
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1965
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 6,00 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
Núm. 21. Any 1965

FORT I COGUL, E., Fuentes documentales de Santes Creus. pp 1-10.

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus i altres abadies de la Corona d'Aragó i que influïren en la restauració de l'esperit monàstic dels cenobis de dones (1815-1881). pp 11-47.Núm 22. Any 1965

SELVAT, A., Dos artistes de Santes Creus, mal coneguts. pp 49-55.

VIVES I MIRET, J., Les llegendes de Santes Creus. pp 57-62.

CABESTANY I FORT, Joan-F. , Santes Creus i la batalla de Ponça. pp 63-66.

FORT I COGUL, E., Excerpta documental de Santes Creus. pp 67-78.Núm. 23. Any 1966

FORT I COGUL, E., Un gran amic de Santes Creus desaparegut. pp 97-102.

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus (continuació). pp 103-144.Núm. 24. Any 1966

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus (continuació). pp 145-192.Núm. 25. Any 1967

PIQUER I JOVER, Josep J., Monjos exclaustrats de Santes Creus. pp 193-240.Núm. 26. Any 1967

FORT I COGUL, E., La llegenda fundacional de Santes Creus. Una versió catalana domèstica de primeries del segle XVI. pp 241-247.

FOLCH, Artemi. , El cimbori de Santes Creus. pp 248-249.

-----,Valiosa colección documental de Santes Creus, el códice 437 del A.H.N. de Madrid. pp 251-255.

VIVES DE FABREGAS, Elissa. , Un vendrellenc a l'abadia de Santes Creus i al Vicariat General de la Congregació. pp 257-266.

-----, Reglamento del Archivo Bibliográfico de Santes Creus. pp 267-274.Núm. 27. Any 1967

MIQUEL, Francesc A., Santes Creus i Montblanc. pp 289-300.

FORT I COGUL, E., El Senyoriu de Santes Creus al Pont d'Armentera. pp 301-334.Núm. 28. Any 1968

NOGUERA I SALORT, Joan, In memoriam. pp 345-347.

FORT I COGUL, E., Noticia bio-bibliogràfica de Josep Vives i Miret. pp 349-375.

ALTISENT, Agustí. , El mestre Fonoll i Santa Maria de Montblanc. pp 377-381.

ARAGO, Antoni Ma. , Notes documentals sobre l'Abat Ladernosa. pp 383-387.

BATLLE, C.M., Les "Vitas Patrum" a Santes Creus des del segle XII al XIX. pp 389-396.

BAUSELLS I REIG, Josep. , Santes Creus entre dos bisbats. pp 397-422.

BENACH, Manuel. , El vilafranquí Joan Barba i Roca abat de Santes Creus. pp 423-430.

CASAS HOMS, Josep M. , Qüestió de límits entre l'abat de Santes Creus i el senyor de Foix. pp 431-433.Núm. 29. Any 1969

COCHERIL, Maur. , Note sur le pla idéal d'une abbaye cistercienne. pp 449-462.

COLOMER, Ignasi M., Uns quants facsímils cartogràfics amb el nom de Santes Creus. pp 466-468.

COSTA, Maria-Mercè. , Dos monjos de Santes Creus Arquebisbes a Sardenya. pp 469-476.

FERRER I MALLOL, Maria Teresa. , Decadència a Santes Creus en començar l'abadiat de Bernat Dalmau (1404). pp 475-492.

FOLQUET I ASPARO, Joaquim. , Record de Josep Vives i Miret. pp 493-496.

FORT I BUFILL, X., Del meu tracte amb Josep Vives i Miret. pp 497-523.

FORT I COGUL, E., Exemplaritat cistercenca de Santes Creus. pp 525-534.

GOMEZ, I.M., D José Ves i Miret y la Sociedad de Estudios Monásticos. pp 535-537.

LLADONOSA, Josep. , El senyor Vives i Miret i la Seu de Lleida. pp 539-542.

MARTINELL, Cèsar.,Dos claustres i un arquitecte. pp 543-545.

MERCADER I RIBA, Joan. , Algunes notícies sobre l'igualadí Josep-Francesc Padró, abat de Santes Creus. pp 547-554.

MOREU-REY, Enric. , De l'hagiotipònim a l'antropònim. pp 555-563.

OLIVES I CANALS, J., Un gran enamorat. pp 565-568.

RECASENS I COMES, Josep Maria. , A propòsit de la possible inter-venció de Reinard des Fonoll en la construcció de l'església arxiprestal de Morella. pp 569-579.

SOBREQUES CALLICO, Jaume. , Notes i documents per a la història de Santes Creus durant la guerra civil catalana del 1462-1472 (Regnat d'Enric i de Catalunya, 1462-1463). pp 581-600.

COLOMBAS, G.M., Josep Vives i Miret, col×laborador i amic. pp 463-465.

  Revistes