El SAC

Núm. 67 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2000
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: 2000 anys de coneixements, p. 1
Conferències: Els secrets de la creativitat, p. 2
Conferències: El Pla Nacional Entorn i Salut, p. 2
Homenatge: A Valentí Claverol, menairó de la nova Andorra, p. 3
Activitats: Memòria d'activitats de l'any 1999, p. 4
Perfil del conferenciant: Joan Lluch i Cerdà, p. 5
Assemblea: Resum de l'assemblea general ordinària, p. 6
Agenda, p. 6

  Revistes