El SAC

Núm. 135 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2008
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: 2.225 anys des dels Andosins, p. 1
Pere Cavero i Muñoz, Assemblea: Resum de l'assemblea ordinària de la Societat Andorrana de Ciències, p. 2
Arnau Colominas i Navarro, Estudiants a l'UCE: La importància de la UCE, p.3
Estudiants a l'UCE: Immergir-se en la cultura catalana, p. 4
Marta Bascompte i Grau, Estudiants a l'UCE: A la Universitat Catalana d'Estiu, s'hi ha d'anar, p. 4
Pere Sanmartí i Rodríguez, Estudiants a l'UCE: La Universitat Catalana d'Estiu, 300 anys després de la batalla d'Almansa, p. 5
Sílvia de Cambra, Comentari de conferència: Sobre la conferència de la Dra. Imma Tubella, Comunicació i identitat, p. 6
Publicacions de la SAC: 19a Diada andorrana a l'UCE: Els models de fiscalitat per a Andorra, p. 7
Congrés: Un nou Congrés de metges i biòlegs de llengua catalana, p. 7
Perfil del conferenciant: Marc Antoni Broggi i Trias, p. 8
Agenda, p. 8

  Revistes