El SAC

Núm. 132 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2007
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: Andorra i el seu capital social, p. 1
L'Institut d'Estudis Catalans (1907-2007). Un segle de cultura i ciència als Països Catalans, p. 2
Èric Jover i Comas, Activitats a la UCE: Model fiscal o model de país?, p. 5
La XXXIX edició de la Universitat Catalana d'Estiu 2007, 20 anys de participació, p. 6
Projecte Heptàgon, p. 7
Publicacions de la SAC: Papers de Recerca Història, volum quart, p. 8
Agenda, p. 8

  Revistes