El SAC

Núm. 131 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2007
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Pere Postius Robert, Editorial: A principi del segle XXI l'escalfament global és irrefutable. Veredicte: L'home n'és el causant, p. 1
Perfil del conferenciant: Antonio de Uriarte y Cantolla, p. 2
Ramon Cereza i Pérez, Comentaris de conferències: L'electricitat a Andorra, p. 3
Èric Jover i Comas, Comentaris de conferències: Cent anys del premi Nobel a Ramon y Cajal, p. 2
Ramon Vilallonga i Puy, Comentaris de conferències: Les malalties hepàtiques i transplantament: la lluita per viure, p. 4
Activitats de les seccions de la SAC: Activitats de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques d'Andorra, p. 5
Perfils dels conferenciants: Domènec Campillo i Valero, p. 6
Perfils dels conferenciants: Josep Enric Llebot i Rabagliati, p. 6
Bibliografia de medicina vibracional, p. 7
Publicacions de la SAC: Llibre de conferències 2005, p. 8
Agenda, p. 8


  Revistes