El SAC

Núm. 128 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2006
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Sergi Tejero i Cano, Editorial: El futur del comerç Andorrà. Cap a on anem?, p. 1
Comentari de conferències: El gas a Andorra, passat, present i futur, p. 2
Els 75 anys que vénen, p. 2
Antoni Pol, Quin català es parla a Andorra?, p. 3
L'evolució del turisme a les Balears, p. 3
Universitat Catalana d'Estiu: La UCE,p. 4
Universitat Catalana d'Estiu: Tot el que vaig aprendre a la UCE, p. 5
Perfils dels conferenciants: Jordi Cervós i Navarro, p. 6
Perfils dels conferenciants: Albert Moles i Betriu, p. 6
Albert Bulbena i Moreu, Astronomia: Mol gran però no tant, p. 7
Publicacions de la SAC: Onzenes Jornades de la SAC: justícia, avui, a Andorra, p. 8
Agenda, p. 8  Revistes