El SAC

Núm. 123 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2006
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Àngels Mach i Buch, Editorial: El desenvolupament d'Andorra, 75 anys després, p. 1
Universitat Catalana d'Estiu: L'oportunitat de conèixer-nos, p. 2
Universitat Catalana d'Estiu: El valor de l'amistat, p. 2
Eva Culleré, L'encant de Prada, p. 3
Pere Cavero i Muñoz, Assemblea: Resum de l'assemblea ordinària de la Societat Andorrana de Ciències, p. 4
Eric Jover, Comentari de conferència: L'aqüicultura, p. 5
Perfil del conferenciant: Raquel Lluent i Vallet, p. 6
Publicacions de la SAC: Presentació del llibre l'Estat de la recerca a Andorra: Organismes públics i privats d'investigació, p. 8
Agenda, p. 8


  Revistes