El SAC

Núm. 121 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2005
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: El Pirineu en xarxa, p. 1
Activitats a l'exterior: La SAC a les III Jornades del CERib, p. 2
Perfil del conferenciant: Joan-Marc Miralles i Bellera, p. 2
Astronomia: Eclipsi anular de sol a l'octubre, p. 3
Josep Vilanova i Trias, Comentari de conferència: A l'entorn del rendiment esportiu, p. 4
Activitats de la SAC: La SAC amb els XI Jocs dels Petits Estats d'Europa, p. 5
Imatges de la 18a Diada Andorrana, p. 6
Publicacions de la SAC, p. 8
Agenda, p. 8

  Revistes