El SAC

Núm. 114 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2004
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Antoni Pol i Solé, Editorial: Els llindars òptims del creixement andorrà, p. 1
Ramon Reguant i Aleix: Conferències: El món de l'Egipte faraònic a través dels còmics, impartida pel Dr. Padró, p. 2
Èric Jover i Comas, Conferències: La influència humana en el canvi climàtic, impartida pel Dr. Grimalt, p. 3
Conveni d'intercanvi de fons bibliogràfic amb l'Institut d'Estudis Catalans, p. 4
Diada Sant Jordi 2004, p. 5
Miquel Sistach, Astronomia: L'observació astronòmica amb prismàtics (I), p. 6
Publicacions de la SAC: Presentació del llibre "El sector primari a Andorra, té futur?, p. 8
Agenda, p. 8

Conté el programa de la 17a Diada Andorrana a la UCE Catalana d'Estiu: Els llindars òptims del creixement andorrà.

  Revistes