El SAC

Núm. 113 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2004
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: Rememorar la tragèdia de l'esclavatge, p. 1
Jaume Reventós, Conferències: El càncer, una conjunció de la genètica i l'estil de vida, p. 2
Àngels Mach i Buch, Les darreres novetats en els tractaments genètics, p. 3
Antoni Pol i Solé, El canvi climàtic a través dels núvols, p. 4
Miquel Sistach, Astronomia: L'observació astronòmica a ull nu (II), p. 5
Publicacions de la SAC, p. 7
Relació amb entitats, p. 7
Perfil del conferenciant: Josep Maria Bosch i Casadevall, p. 8
Agenda, p. 8

  Revistes