El SAC

Núm. 112 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2004
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Eric Jover i Comas, Editorial: El principi de precaució, p. 1
Activitat: El món de l'Egipte faraònic a través dels còmics, p. 2
Perfil dels conferenciants: Joan Navarro i Badia i Josep Padró i Parcerisa, p. 4
Breus, p. 4
Miquel Sistach, Astronomia: L'observació astronòmica a ull nu, p. 5
Miquel Sistach, Astronomia: Efemèrides, p. 6
Agenda, p. 6
Breus, p. 6

  Revistes