El SAC

Núm. 111 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2004
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Josep Vilanova, Editorial: La positiva tasca del voluntariat, p. 1
Josep Vilanova i Trias, Conferència: Una història de la genètica, p. 2
Miquel Sistach, Astronomia: L'adquisició del telescopi, p. 2
Miquel Sistach, Astronomia: Efemèrides, p. 4
Homenatge a: Cebrià Baraut i Marcel Baïche,4
Perfil del Conferenciant: Joan Grimalt Obrador, 5
Assemblea: Resum de l'assemblea ordinària (1a part), 5
Publicacions de la SAC: Recull conferències 2002, p. 6
Breus, p. 6
Agenda de la SAC, p. 6

  Revistes