El SAC

Núm. 109 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2003
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Jaume Trilló i Torres, Editorial: El futur del sector primari a Andorra, p. 1
Jan Hruza, Gerard Amorós Figueres i Cerni Pol Rossa, Estudiants a la UCE: Una experiència de la realitat dels països de llengua catalana, p. 2
Perfil del conferenciant: Jaume Reventós i Puigjaner, p. 4
Perfil del conferenciant: Jordi Barquinero i Máñez, p. 5
Antoni Pol i Solé, Conferències: Creadors d'empreses, p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes