El SAC

Núm. 108 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2008
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: El projecte ITER: el gran repte d'investigació internacional en fusió nuclear, p. 1
Pere Postius Robert, Editorial, p. 2
Lluís Morera i Pascual, Estudiants a la UCE, p. 3
Perfil del conferenciant: Pere Puigdomènech Rosell, p. 4
Astronomia: Notícies, p. 5
Miquel Sistach, Astronomia: Efemèrides, p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes