El SAC

Núm. 105 Títol del núm.
Editorial Societat Andorrana de Ciències Localització Andorra la Vella Any 2003
Periodicitat Mensual ISBN/ISSN DL: AND- 1
Preu 0,00 Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
Editorial: En record del P. Cebrià Baraut, p. 1
A. P. S., L'obra publicada en el temps de Cebrià Baraut (1917-2003), p. 2
Activitats a la UCE, p. 3
Astronomia, p. 4
Publicacions de la SAC, p. 5
Agenda, p. 6

  Revistes